Auto Express Fiat of Erie

9030 Peach Street 
Waterford, PA 16441

 • Studio: (866) 984-5216
 • Service: (866) 982-9206
 • Parts: (866) 984-7053

 

Auto Express KIA

10320 Wattsburg Rd 
Erie, PA 16509

 • Sales: (888) 308-4531
 • Service: (888) 476-0866
 • Parts: (888) 470-3276

Auto Express Alfa Romeo of Erie

9030 Peach Street
Waterford, PA 16441

 • Sales: (888) 330-1514
 • Service: (866) 796-5193
 • Parts: (866) 929-2033

 

Auto Express Mazda

4021 Peach St. 
Erie, PA 16509

 • Sales: (888) 348-0599
 • Service: (888) 721-0450
 • Parts: (888) 793-4794